Innovative Security Systems na targach SECUREX 2018

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na tegorocznych targach SECUREX, w dniach 23 – 26 kwietnia. Nasza firma już po raz drugi zaprezentuje oprogramowanie zarządzające systemami dozoru wizyjnego IPS VideoManager, inteligentne analizy obrazu IPS VideoAnalytics oraz oprogramowanie integrujące IPS AnalyticsManager.
Oprogramowanie zarządzające IPS VideoManager znajduje swoje zastosowanie w małych, średnich oraz dużych systemach dozoru wizyjnego. Jego wdrożenie umożliwia monitorowanie, sterowanie i administrowanie wszystkich kamer, a także intuicyjną obsługę interfejsu zarówno na monitorach na stanowisku operatora, jak i na urządzeniach mobilnych. Do głównych zalet oprogramowania należy m.in. podniesienie efektywności nadzoru wideo, pojawienie się alarmów w przypadku awarii kamer lub próby ich sabotażu, czy redukcja ilości rejestrowanego materiału. Nasi klienci cenią także inteligentne funkcje zarządzania nagranym materiałem wideo, w tym możliwością eksportu wybranych zdarzeń do formatu MP4 lub AVI, które stanowią materiał dowodowy np. dla policji.
Inteligentne analizy obrazu IPS VideoAnalytics, wykorzystywane w celu profesjonalnej ochrony m.in. infrastruktury krytycznej, placówek o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz placówek użytku publicznego, takich jak banki, czy transport publiczny. Ich wdrożenie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa monitorowanych obiektów, pojawienie się alarmów w przypadku niedozwolonych zachowań, czy wykluczenie błędów ze strony operatora. Analizy znajdują swoje zastosowanie w  bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i umożliwiają redukcję fałszywych alarmów m.in. dzięki rozróżnieniu typów obiektów (osoby, zwierzęta, ptaki).