System Kontroli Dostępu to dziś niezbędny element bezpieczeństwa funkcjonujący w przedsiębiorstwach i administracji. Dostarczane przez nas rozwiązania zapewniają ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń (pokoje, serwerownie, pomieszczenia kasowe) oraz obszarów (parkingi, hale produkcyjne, magazyny). Poprzez ograniczenie dostępu oraz rejestrację zdarzeń znacząco poprawia się bezpieczeństwo osób i mienia na kontrolowanym obszarze. Dzięki wykorzystaniu przez naszą firmę produktów AMAG Technology, Panasonic oraz Telenot korzystanie z systemu jest łatwe i wygodne. Nasze systemy cechuje: skalowalne rozwiązania dla organizacji różnej wielkości, możliwość rozbudowy, zastosowanie różnorodnych technologi, wizualizacja obiektów i zdarzeń, możliwość integracji z innymi systemami nadzoru.