Inteligentne analizy obrazu

Monitoring CCTV – dlaczego warto wybrać nasze rozwiązania?

Jako dystrybutor innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostęp do niezawodnych technologii, dostosowanych w maksymalny sposób do indywidualnych potrzeb i preferencji. Uwzględniając Państwa zapotrzebowanie w zakresie systemów monitoringu wizyjnego i CCTV, oferujemy szereg produktów opartych o inteligentną analizę obrazu z monitoringu. W naszej bogatej gamie rozwiązań znajdują się zarówno systemy do kontroli w czasie rzeczywistym, automatycznego wykrywania pojawienia się osób nieuprawnionych, jak i moduły zaprojektowane z myślą o profesjonalnej ochronie infrastruktury krytycznej, obiektów przemysłowych, dzieł sztuki, ostrzegające przed manipulowaniem kamerami przemysłowymi czy ochronie stacji kolejowych i torowisk. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

System monitoringu wizyjnego z inteligentną analizą obrazu

Zastosowanie inteligentnych analiz obrazu w monitoringu wizyjnym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obszarów wewnętrznych, obiektów i terenów otwartych oraz profesjonalną ochronę infrastruktury krytycznej, zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz placówek użytku publicznego, takich jak banki, transport publiczny, muzea czy szkoły. Wdrożenie inteligentnych analiz obrazu pozwala na zdecydowane podniesienie skuteczności monitoringu CCTV, redukcję fałszywych alarmów, obniżenie kosztów personalnych, zmniejszenie ilości zapisywanych danych, wykluczenie błędów ze strony pracowników ochrony i minimalizację kosztów spowodowanych kradzieżami czy wandalizmem.

Czym są inteligentne analizy obrazu?

Analizy obrazu wideo wykorzystywane są w dwóch celach. Pierwszym jest bieżąca analiza obrazu (real-time analysis), umożliwiająca obserwację w czasie rzeczywistym podejrzanych zachowań i natychmiastowe poinformowanie o nich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu osób. Drugim jest analiza już zarejestrowanego obrazu (forensic analysis), wykorzystywana do automatycznego i szybkiego wyszukania zapisanych przez system alarmów lub też do przedstawienia dowodów w trakcie prowadzenia czynności dochodzeniowych. Analiza obrazu może np. poinformować o pojawieniu się nieupoważnionych osób lub pojazdów na terenie monitorowanego obiektu, sabotażu kamery, o przedmiotach, które zostały pozostawione bez opieki, czy wałęsających się osobach lub pojazdach zaparkowanych w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz parkowania.

Podnosimy efektywność

W dobie dynamicznego rozwoju technicznych systemów zabezpieczeń wykorzystywanie inteligentnych analiz obrazu w monitoringu wizyjnym jest podstawą do zwiększenia skuteczności nadzoru wideo i niesie ze sobą szereg istotnych korzyści. Inteligentny monitoring pozwala na zautomatyzowanie systemów nadzoru wideo i ułatwienie pracy operatorom, u których spadek koncentracji i uwagi następuje już po 20 minutach pracy. Mając tego pełną świadomość, firmy coraz częściej wybierają dodatkowe zabezpieczenia techniczne, jakie daje im inteligentna analiza obrazu. Należy jednak podkreślić, że każdy obiekt wymaga indywidualnego rozwiązania i właściwego zoptymalizowania odpowiedniej dla niego analizy. W przeciwnym razie uzyskanie oczekiwanego rezultatu nie będzie w pełni możliwe. Istnieje na rynku wielu dostawców oferujących systemy, w których jedna analiza zostaje zastosowana dla identyfikacji różnorodnych zagrożeń. Jednak w praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem są analizy oparte na jednym zakresie zastosowania.

Rodzaje analiz

IPS Outdoor Detection

Inteligentna analiza obrazu wykorzystywana do profesjonalnej ochrony obwodowej i peryferyjnej. Jako jedna z nielicznych na rynku posiada trzy strefy detekcji (strefę monitorowaną, strefę alarmu oraz strefę priorytetową) oraz certyfikat I-Lids Primary Detection System (CPNI High Class3). Analiza informuje w czasie rzeczywistym o pojawieniu się osób w strefach objętych ochroną rozróżniając osoby upoważnione od intruzów. Zaawansowane algorytmy analizy umożliwiają wywołanie alarmów w dwóch różnych przypadkach. W momencie przejścia osoby nieupoważnionej ze strefy monitorowanej do strefy alarmu oraz w przypadku wkroczenia przez osobę nieupoważnioną w strefę priorytetową. Dzięki umiejętności rozróżnienia typów obiektów (osoby, zwierzęta, ptaki) oraz szerokiego spektrum indywidualnych ustawień czułości na zewnętrzne warunki atmosferyczne jak spadające liście, czy gęsty śnieg, analiza umożliwia zdecydowaną redukcję fałszywych alarmów. Więcej…

IPS Intrusion Detection

Nowoczesne rozwiązanie dla bardzo popularnej ochrony zewnętrznej obszarów i budynków. Inteligentna analiza wideo informuje w czasie rzeczywistym o wtargnięciu na teren objęty ochroną, dzięki czemu zwiększa efektywność systemu monitoringu. Analiza pozwala na indywidualną konfigurację wielu ustawień, w tym strefy monitorowanej, na której wykrywany jest ruch oraz strefy alarmu, po przekroczeniu której pojawia się alarm. Precyzyjnie rozróżnia typy obiektów (osoby, zwierzęta, ptaki) nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Posiada szerokie spektrum indywidualnych ustawień czułości i funkcjonalności. Więcej…

IPS Loitering Detection

Niezawodne narzędzie do natychmiastowego alarmowania w przypadku rozpoznania włóczęgostwa na obszarze chronionym. Umożliwia indywidualną konfigurację m.in. rozmiaru obiektu, dozwolonych kierunków jego ruchu oraz czasu przebywania w strefie monitorowanej, po jakim wywołany ma zostać alarm. Znajduje zastosowanie w monitoringu terenów otwartych, ogrodzeń, budynków oraz pomieszczeń. Więcej…

IPS Dome Tracker

Inteligentna analiza obrazu, umożliwiająca automatyczne śledzenie podejrzanych obiektów pomiędzy kamerami PTZ/FIX. System pozwala na śledzenie obiektu, który wywołał alarm w kamerze FIX (np. osoba lub pojazd), i który przemieszcza się pomiędzy polami widzenia różnych kamer PTZ. Dzięki integracji z danymi geograficznymi objętego ochroną obszaru, system umożliwia sterowanie kamerami obrotowymi poprzez kliknięcie przycisku myszki na planie sytuacyjnym. Niezawodne rozwiązanie przy kompleksowej ochronie złożonych obszarów nadzoru. Więcej…

IPS Indoor Detection

Analiza obrazu, która w czasie rzeczywistym informuje o wtargnięciu lub włamaniu do zamkniętego pomieszczenia (biura, sekretariatu, hali produkcyjnej, magazynu itp.). Analiza rozpoznaje wielkość obiektu oraz jego zmianę w perspektywie obrazu wideo. Analiza skutecznie pracuje w każdych, nawet w trudnych, warunkach oświetleniowych i złej widoczności. Umożliwia indywidualną konfigurację strefy monitorowanej i alarmowej oraz czasu, po jakim ma uruchomić się alarm. Analiza jest kompatybilna z pionowym strumieniem wideo. Więcej…

IPS Critical Infrastructure Protection

System inteligentnych analiz obrazu przeznaczony do profesjonalnej ochrony obwodowej i peryferyjnej infrastruktury krytycznej. Posiada zaimplementowane trzy analizy IPS Outdoor Detection, IPS Loitering Detection oraz IPS Tamper Detection, dzięki czemu stanowi nowoczesne i niezawodne rozwiązanie pozwalające na podniesienie efektywności i niezawodności zabezpieczeń technicznych obiektów infrastruktury krytycznej. Analiza posiada trzy strefy detekcji (strefę monitorowaną, strefę alarmu oraz strefę priorytetową) oraz certyfikat I-Lids Primary Detection System (CPNI High Class3). Zaawansowane algorytmy analizy umożliwiają wywołanie alarmów w indywidualnie skonfigurowanych przypadkach, dzięki czemu możliwa jest ochrona zarówno przed włamaniem na teren monitorowany, jak i ochrona przed nieuprawnionym opuszczeniem, czy próbą ucieczki z objętego analizą obiektu. Alarmy wywoływane są także w przypadku włóczęgostwa, podejrzanego zachowania czy prób sabotażu kamer. Dzięki umiejętności rozróżnienia typów obiektów (osoby, zwierzęta, ptaki) oraz szerokiego spektrum indywidualnych ustawień czułości na zewnętrzne warunki atmosferyczne jak spadające liście, czy gęsty śnieg, analiza umożliwia zdecydowaną redukcję fałszywych alarmów. Więcej…

IPS 3D Artwork Protection

Innowacyjny system ochrony dzieł sztuki. System pozwala na inteligentną analizę wideo w czasie rzeczywistym, alarmując każdorazowo w sytuacji, kiedy osoba nieuprawiona znajduje się w pobliżu dzieł sztuki podczas wystaw i innych imprez kulturalnych. Dzięki kopii przestrzeni 3D istnieje możliwość tworzenia wirtualnych środowisk zabezpieczeń rzeźb, obrazów i innych dzieł sztuki. Więcej…

IPS Painting Protection

Kolejne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu detekcji ruchu w CCTV do ochrony dzieł sztuki. System chroni obrazy i dzieła malarskie, rozpoznając i informując o każdorazowej próbie kradzieży, zapamiętując szczegółowe dane i parametry: położenie obrazu na ścianie, identyfikację odchyleń oraz inne cechy dzieł sztuki. Ochrona i alarmowanie w czasie rzeczywistym.  Więcej…

 

IPS Left Luggage Detection

Kolejne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu detekcji ruchu w CCTV do ochrony dzieł sztuki. System chroni obrazy i dzieła malarskie, rozpoznając i informując o każdorazowej próbie kradzieży, zapamiętując szczegółowe dane i parametry: położenie obrazu na ścianie, identyfikację odchyleń oraz inne cechy dzieł sztuki. Ochrona i alarmowanie w czasie rzeczywistym. Więcej…

IPS Public Transport Protection

Zaprojektowany i stworzony z myślą o zapewnieniu ochrony w sytuacjach kryzysowych w obiektach kolejowych. System monitoruje oraz identyfikuje ludzi, oraz pociągi, rozpoznając ich zachowana i w rzeczywistym czasie alarmuje o zachowaniach niebezpiecznych lub niestandardowych. Jego zastosowanie umożliwia błyskawiczną i odpowiednią reakcję, zapobiegając powstawaniu sytuacji kryzysowych. Więcej…

IPS Subway Protection

Zamknięte, opuszczone i zlokalizowane pod ziemią dworce, to miejsca, które przyciągają różne osoby np.: włóczęgów, wandali czy grafficiarzy. Subway Protection jest rozwiązaniem zaprojektowanym specjalnie do jeszcze skuteczniejszej i precyzyjniejszej ochrony takich miejsc. System wyposażony jest w detektory ruchu, umożliwiające rozpoznawanie oraz śledzenie ruchów osób potencjalnie niebezpiecznych. Informowanie w czasie rzeczywistym. Więcej…

IPS Privacy Protection

System umożliwiający inteligentną analizę treści z monitoringu z zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów prawa w zakresie prywatności. Analiza pozwala na zastosowanie dwóch różnych masek – statycznej i dynamicznej. Możliwość ukrywania stref niepożądanych, twarzy oraz ruchomych obiektów w miejscach publicznych, jak również na terenie przestrzeni administracyjno-prawnej czy w strefach prywatnych. Ochrona w czasie rzeczywistym, rozmycie obszarów, twarzy i obiektów ruchomych przy jednoczesnym rozpoznaniu naruszenia strefy. W przypadku prowadzenia czynności dochodzeniowych istnieje możliwość zniesienie masek przez osoby do tego upoważnione. Więcej…

IPS Parking Violation Detection

Rozwiązanie stworzone z myślą o monitorowaniu zatrzymywania się pojazdów w niedozwolonych strefach. Precyzyjne odróżnienie stref przejazdu od stref parkowania w czasie rzeczywistym. System kontroluje czas postoju pojazdu oraz w sposób precyzyjny je identyfikuje, pozwalając unikać sytuacji kryzysowych. Więcej…

IPS Tamper Detection

System ostrzegający w czasie rzeczywistym o pojawieniu się dymu w obszarze objętym monitoringiem. Analiza stosowana jako dodatkowe zabezpieczenie w obiektach, gdzie pojawienie się gęstego dymu może zostać wykorzystane w celach sabotażu kamery lub jako zasłona dymna umożliwiająca wtargnięcie na chroniony obszar, bądź podjęcie próby ucieczki z jego terenu. Więcej…

IPS Motion Detection

Analiza obrazu wykrywająca w czasie rzeczywistym ruch w obszarze objętym monitoringiem. Zaawansowane algorytmy analizy pozwalają na rozpoznanie rozmiaru obiektu, kierunku jego ruchu i zmiany wielkości w perspektywie obrazu wideo, a także georeferencję 3D oraz indywidualną regulację poziomu czułości. Analiza jest integralną częścią oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu IPS VideoManager. Jej zastosowanie redukuje ilość rejestrowanego materiału wizyjnego, gdyż nagrywanie materiału rozpoczyna się automatycznie po wykryciu ruchomych obiektów w obszarze objętym monitoringiem. Więcej…

IPS Sabotage Detection

Każda próba sabotażu kamer przemysłowych zostanie natychmiast wykrywa i zgłoszona, dzięki inteligentnej analizie obrazu w czasie rzeczywistym. IPS Sabotage Detection jest rozwiązaniem, które powstało z myślą o szybkim i precyzyjnym wykrywaniu wszelkich prób ingerowania i manipulowania przy kamerach telewizji przemysłowej: przekierowaniach, natryskiwaniu czy oślepianiu kamer. Więcej…

Nasze atuty – dlaczego wyróżniamy się na rynku?

Pracujemy w oparciu o doświadczenie od 1965 roku

Inteligentne analizy wideo firmy IPS i opatentowane procedury są wynikiem 50 lat doświadczeń w projektowaniu, rozwoju i zastosowaniu modułów analitycznych w niezliczonych instalacjach nadzoru wideo. Obecnie system oferuje kompleksowe rozwiązania dla wymagających zastosowań i spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości. Posiadamy Obejmuje to między innymi światowej sławy iLIDS Certyfikacja brytyjskiego Home Office dla IPS czujniki zewnętrzne i wykrywania włamań (IPS) jako osi Detection System do stosowania w podstawowej infrastrukturze krytycznej.

 

Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu „One App“

Inteligentne analizy wideo stosowane są  w celu identyfikacji konkretnych zagrożeń. Tak więc, każdy moduł posiada szczególną analityczną wiedzę odnoszącą się do konkretnego zastosowania. Ten zwiększony poziom informacji oznacza, że ​​podczas konfiguracji modułu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, a system od samego początku działa stabilnie i nie wymaga późniejszej optymalizacji. Wyspecjalizowanie modułów analitycznych w identyfikacji konkretnych zagrożeń, prawidłowe zaprojektowanie, instalacja i konfiguracja gwarantuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia oraz niewielką liczbę fałszywych alarmów, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

 

Otwarte inferfejsy do integracji danych i metadanych

Inteligentne analizy wideo oferują otwarte interfejsy do integracji z systemami zarządzania obrazem. W interakcji między modułem analitycznym i systemem zarządzania wideo – w zależności od poziomu integracji – przetworzone wyniki analizy danych o zdarzeniach i meta danych, mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane do poszukiwań retrospektywnych.

 

Nieograniczona dostępność danych na serwerach i inteligentnych kamerach

Inteligentne analizy wideo zostały pierwotnie opracowane do pracy na serwerach zintegrowanych z różnymi systemami zarządzania obrazem, w tym IPS VideoManager. Od pewnego czasu oferujemy jednak także analizy funkcjonujące bezpośrednio na kamerach i enkoderach współpracujących z platformą AXIS Camera Application Platform (ACAP).

Intuicyjna obsługa i konfiguracja

Inteligentne analizy wideo posiadają graficzny interfejs użytkownika umożliwiający szybką i intuicyjną obsługę i konfigurację poszczególnych modułów. Za pomocą kilku kliknięć myszką i bez posiadania specjalistycznej wiedzy każdy użytkownik może skonfigurować nowe zastosowanie. Uproszczony system obsługi gwarantuje bezbłędną konfigurację i nie wymaga ponownej konfiguracji, a dzięki temu nie generuje dodatkowych kosztów.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły?

Kontakt