Innovative Security Systems Sp. z o.o. oferuje swoim klientom szerokie portfolio inteligentnych analiz obrazu oraz innowacyjne oprogramowanie zarządzające niemieckiego producenta analityki obrazu firmy IPS Intelligent Video Analytics. Nasze produkty i usługi znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach, gdzie systemy bezpieczeństwa odgrywają kluczowa rolę na przykład w ochronie infrastruktury krytycznej i ochronie peryferyjnej. Do grona klientów oferowanego systemu należą placówki administracji publicznej, takiej jak sądy, komisariaty policji, urzędy, placówki oświaty oraz szpitale, lotniska, elektrownie, czy transport publiczny, a także zakłady produkcyjne, hotele, restauracje, placówki handlu, parki rozrywki, organizatorzy imprez otwartych.

Grupy docelowe

Instytucje

 • Administracja publiczna
 • Banki
 • Placówki więzienne
 • Placówki edukacyjne
 • Szpitale
 • Placówki zdrowia
 • Placówki muzealne i galerie

Transport

 • Dworce kolejowe i autokarowe
 • Lotniska
 • Parkingi
 • Tunele
 • Centra logistyczne
 • Magazyny
 • Stacje benzynowe

Przemysł

 • Zakłady produkcyjne
 • Zakłady energetyczne
 • Place budowy
 • Serwerownie
 • Instytucje finansowe
 • Centra handlowe
 • Osiedla mieszkalne

Rozrywka

 • Wystawy
 • Imprezy masowe
 • Hotele
 • Restauracje
 • Parki rozrywki
 • Stadiony i hale sportowe

Przykłady zastosowań

Placówki edukacyjne

Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek edukacyjnych. Zapobiegają przemocy i kradzieżom, minimalizują koszty wywołane wandalizmem, prowadzania dochodzeń i identyfikowanie podejrzanych. Systemy mogą zostać  zintegrowane z istniejącą infrastrukturą sieciową i komputerami.

Sieciowe systemy monitoringu wizyjnego umożliwiają uzyskanie zdalnego dostępu do obrazu wideo z jednego miejsca przesyłanego z dowolnej liczby oddziałów. 
Oferujemy różne rodzaje kamer sieciowych w zależności od ich zastosowania, np. na korytarzach i wąskich przejściach, w klasach, stołówkach, bibliotekach, obiektach sportowych, przy wejściach i wyjściach z budynku, na parkingach.

Muzeum

Zastosowanie innowacyjnych systemów monitoringu wizyjnego w placówkach muzealnych oraz galeriach umożliwia podniesie efektywności  bezpieczeństwa eksponatów oraz osób zwiedzających placówki. Pozwala na natychmiastowe wykrycie wandalizmu lub próby kradzieży bez naruszania chronionych eksponatów.

Do głównych zalet należy ostrzeganie w czasie rzeczywistym w przypadku przekroczenia zastrzeżonych obszarów, alarm w przypadku nieautoryzowanego zbliżenia się do eksponatów, automatyczna kontrola nagrywania oraz szybkie wyszukiwanie zapisanych wydarzeń.

Transport publiczny

Zastosowanie innowacyjnych systemów wizyjnych w transporcie publicznym zapewnia większe bezpieczeństwo, efektywne monitorowanie i obniżenie czasu reakcji na niepożądane zdarzenia. Jest także sprawdzoną metodą prewencyjną chroniącą przed wandalizmem.

System ostrzega w czasie rzeczywistym w przypadku potencjalnych sytuacji kryzysowych w monitorowanym obszarze, rozpoznaje pociągi, rozpoznaje i śledzi obiekt, rozpoznaje ruch i spoczynek oraz niepożądane działania, chroni przed wandalizmem.

Referencje

Do naszych klientów należą:

 • Zakłady karne w Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Norwegii, Wielkiej Brytanii
 • Elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii
 • Rafinerie w Norwegii, Hiszpanii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii
 • Banki w Szwajcarii
 • Instytucje państwowe i placówki dyplomatyczne w całej Europie
 • Nadzór miejski w różnych miastach w Europie
 • Sieci handlowe
 • Tereny przemysłowe
 • Stadiony i parki rozrywki
 • Muzea i galerie
 • Szkolnictwo i uczelnie

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa naszych klientów nie podajemy do publicznej wiadomości konkretnych przykładów wdrożeń.

Chętnie przedstawimy wybrane realizacji podczas spotkania z naszym przedstawicielem.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?

Kontakt